แม่พิมพ์ฝาพลาสติก

พลิกฝาแม่พิมพ์, ฝาขวดน้ำแม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฝาขวดพลาสติก.