ฝาเกลียวขวดพลาสติก

ฝาเกลียวพลาสติกฝาเกลียวฝาขวดด้านบน, สกรูฝาขวดด้านบน, pp ฝาเกลียว.